Bruk av munnbind er ett av tiltakene som er viktig i dag. Munnbind erstatter ikke andre tiltak som å holde avstand, god håndhygiene eller holde seg hjemme ved sykdom.

Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type IIR er spesielt laget for å beskytte mot sprut.

Ifølge FHI, er det viktig å huske følgende ved bruk av munnbind:  Det er viktig å ha rene hender når du tar av og på munnbindet. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, filtreres gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene. 

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor munnbindet minst mulig, og utfør god håndhygiene etter at du har tatt på og av munnbindet.