Kalibreringstjenester for mikroskop.

Sertifisert kalibreringstjeneste for å sikre at ditt mikroskop alltid utfører korrekte målinger.

Kalibrering av mikroskop er nødvendig for å sikre at måledataene alltid er utført i henhold til forventede spesifikasjoner og standarder.

Sertifisert kalibrering spiller en nøkkelrolle for å kvalitetssikre påliteligheten til:

  • Mikroskop med målelinjal.
  • Mikroskop mot programvare.
  • Mikroskop med mikrometer.

Det er svært viktig for å sikre at dine måledata og prosesser oppfyller internasjonale og regionale regler.

Denton tilbyr målekalibrering i hht. UKAS sertifisering.

Etter UKAS sertifisert kalibrering av mikroskopet utstedes det en godkjenningsrapport, med gyldighet i 12mnd.

Automatisk påminnelse sikrer at dine kalibrerte instrumenter alltid er oppdaterte før utløpsdatoen for instrumentets kalibreringsbevis.