Mikroskop som arbeidsredskap:
Vi kan tilby et komplett utvalg av mikroskoper designet fra utdannings- og læringsmiljøer til rutinemessig laboratoriebruk.

Våre rettvendte og inverterte mikroskop gir skarpe og klare digitale resultater, utviklet for observasjon og undersøkelser av prøver innen utdanning, forskning, biologi og medisin.

De fleste mikroskopene kan tilpasses med applikasjonene fasekontrast, mørkefelt, fluorosens belysning og polarisasjon. Dette gir en god funksjonalitet på alle brukernivåer.