Den første faktoren man trenger å ta hensyn til innen mikroskopi, er belysningen.

En god belysning av objektet, gir full ytelse av optikken.

LED belysning gir ren, hvit, direkte og homogen belysning til de forskjellige applikasjonene.