Ett arbeidsmiljø skal lette arbeidsdagen igjennom å tilby variasjon, avlastning og arbeidsro. 
Ergonomisk utformede arbeidsmiljøer skaper arbeidsplasser som inspirerer til trivsel.